Algemene voorwaarden

Redpepper Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 81986351.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de coaching diensten van Redpepper Coaching ("de coach") aan ieder individu ("de klant") en vormen het contract voor de door Redpepper Coaching te leveren service aan de klant.

Verantwoordelijkheid

De coach helpt de klant bij het verbeteren bij zijn of haar levenskwaliteit of zakelijke succes en de gewenste resultaten te bereiken. De klant is zelf verantwoordelijk voor de resultaten die worden behaald. Opmerkelijke resultaten kunnen worden behaald, maar worden door de coach nooit gegarandeerd. De coach is niet aansprakelijk voor enig verlies dat door een cliënt wordt geleden, financieel of anderszins, na aanvang van coaching sessies, of voor een vermeend falen van de cliënt, al dan niet gerechtvaardigd, om een materiële verbetering van de kwaliteit van leven of zaken te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Redpepper Coaching staat voor persoonlijke, vertrouwde en duidelijke coaching. Alle gedeelde informatie die in de sessies worden besproken worden daarom vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld zonder toestemming van de klant. Wel houdt uw coach zich het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt evenwel geanonimiseerd en niet buiten uw medeweten plaats. De coach handelt volgens de internationale ethische code (NOBCO)

Datum, locatie en tijd

De datum, locatie en tijd van iedere coaching sessie worden per e-mail overeengekomen tussen de coach en de klant. Tegen het einde van iedere coaching sessie gebruiken de coach en de klant ongeveer vijf minuten voor de praktische bespreking van de volgende sessie.

De minimale tijd voor een enkele coaching sessie is 60 minuten, echter wordt een duur van 90 minuten aanbevolen.

Relatie

De coach zet ten behoeve van de klant diverse coaching technieken. Zowel de coach als de klant hebben het recht om openlijk te communiceren over de voortgang. De coach verwelkomt de eerlijkheid van de klant en gebruikt deze feedback voor de kwaliteitsverbetering van de dienst. Aan het einde van ieder traject of reeks aan coaching sessies zal de klant gevraagd worden om een feedbackformulier in te vullen. Tevens zal de coach aan de klant voorleggen om een review over zijn dienstverlening te schrijven welke de coach kan gebruiken met als doel zichzelf en Redpepper Coaching positief te profileren.

Vergoeding

De vergoeding per coaching pakket staat vermeld op de aanbod pagina van Redpepper Coaching. De prijs voor losse coachsessies bedraagt € 89,- per uur (online) of € 99,- per uur (fysiek). Bij alle getoonde prijzen voor fysiek coaching is de kilometer vergoeding inbegrepen tot een maximum van 25 kilometer (enkele route). Alle extra gereden kilometers worden aan de klant doorbelast met €0,30 per kilometer.

Het particuliere tarief is inclusief BTW.

Het zakelijke tarief is exclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

De vergoeding kan via bankoverschrijving worden betaald. De klant is een vergoeding verschuldigd na de eerste coaching sessie, tenzij anders is overeengekomen met de coach. Indien de betaling niet na de eerste coaching sessie is voldaan, is de coach niet verplicht de volgende sessie te verzorgen.

Annuleren

Als de klant de coaching sessie wil verzetten of annuleren, moet hij dit minimaal 36 uur van tevoren melden. Als de annulering binnen 36 uur voorafgaand aan de coaching sessie plaatsvindt, kan de coach de sessiekosten (of een deel daarvan) in rekening brengen.

Als de coach de sessie wil verzetten of annuleren zal hij dit in het vroegst mogelijke stadium mede delen aan de klant. In deze uitzonderlijke omstandigheden zullen de klant en de coach inspanningen leveren om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak te maken.

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid als gevolg van rouwverwerking of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de cliënt, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere redenen, kan de coach beslissen om de dienst aan de cliënt vroegtijdig te beëindigen of te weigeren of niet in staat om verdere coaching sessies aan de cliënt te geven. Onder dergelijke omstandigheden wordt de klant binnen twee weken door de coach en krijgt hij eventuele vooruitbetalingen terugbetaald voor nog niet verstrekte coaching sessies.

Officiële dealers (klankschalen)

  • Bol.com
  • Mindful winkel
  • Spiru
  • Spirituelewinkel.nl
  • Tara-Boeddha
  • Lotus design winkel
  • Midgaardshop
  • De goudsbloem